Contact

High Note Events
sp. z o.o. sp. komandytowa

NIP 5213698659, REGON 361707607
KRS: nr 0000561680 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

CONTACT:
Zbigniewa Wasiutyńskiego 3 Str.
00-707 Warsaw
email: poland@makroconcert.pl


ACCREDITATIONS – MEDIA:
information on the rules for granting accreditation in the tab For Media