Kontakt

High Note Events
sp. z o.o. sp. komandytowa

NIP 5213698659, REGON 361707607
KRS: nr 0000561680 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

KONTAKT:
ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 3
00-707 Warszawa
email: poland@makroconcert.pl


AKREDYTACJE – MEDIA:
informacja o zasadach przydzielania akredytacji w zakładce DLA MEDIÓW